Omurga tümörleri

Omurga tümörleri diğer kemik tümörlerinden klinik, tanı ve sağaltı açısından bazı farklılıklar gösterir.