Kemik Kistleri

Kemik Kistleri  ve Diğer Tümör Benzeri  Oluşumlar
 
Bu gurupta yer alan oluşumlar kemiğin zayıflamasına bağlı kemikte çatlak yada kırık sonucu fark edilen bazen de sıradan röntgen incelemeleri sırasında tesadüfen saptanan lezyonlardır. Ortopedik onkolojide bu lezyonlar tümör taklitçileri yada tümör benzeri lezyonlar olarak adlandırılır. Bu lezyonlar gerçek anlamda tümör olmayıp, tümöre yada kansere dönüşme riski taşımazlar. Aynı şekilde uzak organlara yayılıp yaşamsal tehdit oluşturmazlar.   Buna rağmen bulundukları kemiğe zarar verip kemikte çatlak kırık  deformasyon  büyüme bozuklukları gibi problemlere yol açarlar

Kemik Tümörüne Benzeyen Lezyonlar
 
•    Stres kırığı
•    Osteomiyelit ; Kemik iltihabı
•    Metabolik kemik hastalıkları; osteoporoz ve osteomalazi
•    Soliter kemik kisti
•    Anevrizmal kemik kisti
•    Fibröz kortikal defekt – nonossifiye fibrom
•    Kemik adacığı
•    Fibröz displazi
•    Kemik nekrozu
•    Paget hastalığı
 
Soliter Kemik Kisti
 
• İyi huylu içi sıvı dolu kemik kistleri, çocuklarda ve gençlerde görülürler
• %90‘ dan fazlası omuz ve kalça bölgesine yakın yerleşim gösterir
• Sıklıkla kırık veya çatlak oluşana kadar belirti vermez
• İskelet gelişimi ile kist büyür daha sonra durağan döneme geçer
• Tedavi;

Kapalı yöntemler;

    » Kist sıvısının boşaltılması ve steroid veya kemik iliği enjeksiyonu,
    » Kistin endoskopik olarak temizlenmesi ve kalsiyum ( senteteik kemik dolgusu) uygulanması
 
Açık Yöntemler;
    Nüks vakalarda veya yük taşıyan bölgelerde uygulanır

  Nüks olasılığı % 20-25 civarındadır
 
Anevrizmal Kemik Kisti
 
• Kemik içinde kanla dolu kistler lezyonlar;
• Sıklıkla uzun kemiklerin uç kısımlarında yerleşir;
   • Bulgular
    » Ağrı ve şişlik
 
• Tedavi
    » Küretaj; kistin boşaltılması ve temizlenmesi
    » Mekanik yöntemler ; yüksek devirli burr ve Argon plazma ile koterizasyon
    » Kemik veya kemik dolgusu ile kistin doldurulması
    » Kırık riski varsa titanyum plak ve vidalarla destek uygulaması
     nüks oranı % 25-40 olarak bildirilmektedir.


Fibröz Kortikal Defekt, Nonossifiye Fibrom
 
• Kemik içinde bağ dokusu gelişimi
• 1 kaç mm -1 kaç cm boyutlarında
• % 80 distal diz çevresi kemiklerinde  
• Genellikle tesadüfen saptanır belirti vermez
• Kendiliğindeniyileşir
• Tedavi gerektirmez
• Boyutları çok büyürse kırık oluşabileceğinden takip edilmesi gerekir
 
Kemik Adacığı
 
• Kemiğin küçük nodüllerinden oluşur
• Kemiğin süngerimsi kısmında yerleşir
• Genellikle 2-20 mm çapında ancak 10 cm’e dek ulaşabilir
• Görüntü olarak büyük boyutlara ulaşırsa kemik kanseri veya iltihabını taklit edebilir.
• 2 cm altındaki lezyonlar biyopsi gerektirmez
• Büyüyen ya da ağrılı lezyonlar biyopsi gerektirir
 
 Fibröz Displazi
 
• Bağ dokusunun normal kemikle yer değiştirmesinden kaynaklanan gelişimsel bir lezyondur
• Tek yada bir den fazla kemikte ortaya çıkabilir.
• En sık kaburgalar, kafa kemikleri ve femurda görülür
• Sıklıkla belirti vermez  bazı hastalarda iskelet deformasyonu ve kırık ile sonuçlanabilir
• İskelet gelişimi sırasında aktif, iskelet gelişimi sonrası sessiz döneme geçer
• Cerrahi tedavi;
    » Ağrılı lezyonlar,
    » İlerleyen deformasyon
    » Kırık riski yada kırık oluşması
    » Patolojik kırığın kaynamaması
• Tedavi
    » Titanyum çivi yada plaklar ile tespit + kemik nakilleri